Årsmøte i Ulvangsvegen veglag

Rondane fjellstue søndag 11. august 2024 kl. 15.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Styrets årsberetning for 2023
  4. Revidert årsregnskap 2023
  5. Arbeidsplan for 2024/2025
  6. Eventuelle forslag
  7. Budsjett 2025
  8. Fastsetting av årskontingent for 2025
  9. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes på e-post til post@ulvangsvegen.no seinest søndag 14.7.2024.

Mysuseter 30.6.2024

Styret i Ulvangsvegen veglag

Styret har fått en del henvendelser fra medlemmer som mener vi burde brøyte Ulvangsvegen snart. Vi må imidlertid følge reguleringsplanen, som forbyr brøyting før 1. mai. Men kommunen åpner for at man kan søke om dispensasjon, og vi har sendt inn en søknad slik at vi kan stå fritt til å brøyte når fagfolk vurderer det å være gunstig. Vi vil holde dere løpende orientert om forholdene videre.

Årsmøte i Ulvangsvegen 5.8.2023

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen Veglag

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 5.8.2023 kl. 1300

Det blir gitt en enkel servering

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2022 (årsberetning sendt pr. epost)

4. Revidert årsregnskap 2022 (årsregnskap sendt pr. epost)

5. Anvendelse av disponible midler

6. Arbeidsplan for 2023/2024 (arbeidsplan sendt pr. epost)

7. Forslag fra styret ( Det foreligger ingen forslag fra styret )

8. Forslag fra medlemmer ( Det foreligger ingen forslag fra medlemmer)

9. Budsjett 2024

10. Fastsettelse av årskontingent for 2024 ( foreslått kontingent på kr. 1000.-)

11. Valg (valgkomiteens innstilling sendt pr. epost)

12. Eventuelt

Sakspapirer er sendt til medlemmer pr. epost.

Mysuseter 9.7.2023

For styret i Ulvangsvegen Veglag

Arne Tenningen

Veistatus 16.4.2023

Ulvangsvegen planlegges brøytet kommende uke, men holdes stengt inntil den er tørket opp og tåler trafikk. Informasjon om når den åpnes for trafikk legges ut her og sendes også på e-post till alle medlemmer av UVV.

16.4.2023 Arne Tenningen

Veistatus julen 2022

Snøforholdene på Ulvangsvegen er nå slik at Løypelaget vil starte løypekjøring på veien. Det henstilles derfor til medlemmene i UVV å ikke kjøre inn på den delen av veien der det normalt kjøres skiløype. Samtidig ber vi om at biler som er kjørt inn nå kjøres ut så snart som mulig før løypekjøring starter.

Mysuseter 27.12.2022

Styret v/Arne Tenningen

Veistatus 16.8.2022

Vi har i dag startet pigging av noen fjellknauser i grøftene i Ulvangsvegen. I tillegg er det planlagt skiftet 2 stikkrenner i veien (nedenfor oppkjøringen til Berget) fra onsdag 17.8 ca. kl. 20:00 , noe som vil medføre litt ventetid for passering.

UVV ÅRSMØTE 2022

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen Veglag

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 6.8.2022 kl. 1300

Det blir gitt en enkel servering. Det tas forbehold om sted for gjennomføring dersom flykninge-situasjonen på hotellet endres slik at møtet må flyttes, alternativer er Erlingsstugu eller Fjellstua.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2021

4. Revidert årsregnskap 2021

5. Anvendelse av disponible midler

6. Arbeidsplan for 2022/2023

7. Forslag fra styret

8. Forslag fra medlemmer

9. Budsjett 2023

10. Fastsettelse av årskontingent for 2023

11. Valg

12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til Styret på epost post@ulvangsvegen.no innen 9.7.2022

Mysusæter 20.6.2022

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt på epost senest 16.7.2021.Innkalling vil også bli lagt ut på UVVs hjemmesider.

Veistatus: Veien åpnes for tyngre kjøretøy

Oppdatering 14.6: Veien har nå tørket bra opp og åpnes for tyngre kjøretøy fra 15.6, MEN vi ber om at det kjøres forsiktig og at tyngre kjøretøy unngår å kjøre på indre veikant i bakken fra der skiløype går inn på veien innenfor bommen. Det er fortsatt litt bløtt på innsiden av veien her. Alle som bestiller tyngre kjøretøy for kjøring må informere fører om dette.

Oppdatering 30.5: Veien er fortsatt stengt for tyngre kjøretøy grunnet våt veibane med liten bæreevne. Lettere kjøretøy kan bruke veien som vanlig. Situasjonen vurderes igjen etter kommende helg.

Oppdatering 4.5: Veien åpnes for lette kjøretøy (personbiler og varebiler) fredag 6.5. Dersom veien blir for bløt tar vi forbehold om at den kan bli stengt en periode senere. Veien har noen hull som blir fylt med grus så snart som mulig så kjør forsiktig.

Oppdatering 29.4: Veien er brøytet, men på grunn av fortsatt kjølig vær holder vi veien stengt inntil den er tørket opp og tåler trafikk. Informasjon om åpning vil bli sendt på medlemmene på epost og også lagt ut her.

Brøyting av Ulvangsvegen vil starte mandag 25.4.2022. Tining av stikkrenner gjøres samtidig slik at smeltevann ikke ødelegger veien. Vi vil sende medlemmer en epost og også legge ut informasjon her om når veien åpnes for trafikk.