Hundespannkjøring på Ulvangsvegen

16-18. august kommer det 18 hunder og hundespannkjørere til Rondane Fjellstue for å gi barn en kjøretur på Ulvangsvegen. Hundespannturene vil gå fra Rondane Fjellstue Fredag kl.18-20, Lørdag kl.10-12, kl.16-18 og kl.20-22 og Søndag kl.10-12 og kl. 15-17.

Styret i UVV har gitt Rondane Fjellstue tillatelse til bruk av veien til dette arrangementet. Arrangøren vil sørge for vakthold langs veien og rydding etter gjennomført kjøring. Vi håper dette blir et hyggelig arrangement på Mysuseter og ber alle trafikkanter på Ulvangsvegen disse dagen å ferdes forsiktig og ta hensyn til hverandre. Mer info. ligger på Rondane Fjellstues FB-side.

Arne Tenningen 3.7.2019

Problem med nøkkelboks

Vi har i det siste fått noen beskjeder om at nøkkelboks ikke kan lukkes eller er brutt opp, men det har vist seg at boksen har vært i orden. Minner om at korrekt kode må stilles inn BÅDE for å åpne OG lukke boksen, dersom koden ikke er korrekt, kan ikke boksen lukkes etter bruk. Dersom den ikke kan lukkes, sjekk at korrekt kode er stilt inn før lukking og så endre koden etter lukking av boksen.

Arne Tenningen, 29.6.2019

Nytt fra styret 19.6.2019

Styret har siden årsmøtet hatt 2 styremøter samt en befaring av veien denne uka.

Veien ser ut til å være i god stand etter høvling og arbeid med tining av stikkrenner under vårløsningen. I tillegg er et parti sør for vannverket høvlet i dag. Styret har under befaring 18.6 sett på bl.a. nødvendige tiltak knyttet til stikkrenner, og vi vil sette opp en plan for vedlikehold og ev. utskifting av noen av disse på sikt. Noe arbeid vil kunne gjøres i høst mens noe vil måtte gjøres på litt lenger sikt.

Nøkkel- og bom er som tidligere med nøkkelboks med kode, og vi håper dette vil fungere fint i sommer.

Styret har i tillegg startet arbeid med bl.a. epost-adresse til Ulvangsvegen (som tidligere informert om) samt revisjon av hjemmesidene som vi mener trenger en oppgradering. Med bakgrunn i diskusjonene på siste årsmøtet har vi også startet arbeid med en revisjon av veilagets vedtekter med tanke på å legge dette frem på neste årsmøte.

Vi har også startet arbeid med å se på løsninger for en ny, elektrisk bom, i første rekke for å se på alternative løsninger, pris og erfaringer fra andre med tilsvarende bommer. Hensikten er å få en enklere løsning enn i dag og å kunne legge frem et ev. forslag om elektrisk bom på neste årsmøte.

Vi ønsker alle en god sommer!

Arne Tenningen

19.6.2019

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag

10.04 2019. Dersom du ikke kommer på møte, send gjerne en fullmakt med en likesinnet eller lign.          Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag.

Sted/tid:             Rondane Høyfjellshotell, Skjærtorsdag 18.4.2019 kl. 1600

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag 

NB. husk å ha tilgjengelig årsmøtepapirer, enten digitalt eller medbrakt på papir fra heime, men vi presenterer på storskjerm.

Årsmøte 2019

0304 2019. Dersom noen har betalt kontingent for 2018, og ikke fått tilsendt årsmøtepapirer, kontakt Villy 91720245, epost; vil-giv@online.no.        29.03 2019. Styreleder beklager at endelig innkalling til årsmøte, blir utsendt et par dager etter fristen.      NB; Siste frist for innlevering av saker , som ønskes behandlet på årsmøte er 2103 kl.2359 2019.      Disse styremedlemmer er på valg; Svein Ulvolden,  Tage Johansen,   styreleder Villy Giverhaug,   på valg fra valgkomiteen; Astrid A. Hug. Årsmøte skjærtorsdag kl. 16.00 Rondane H.H.

04.04.2019.  Ønsker du å vite hvem som har sagt ja til gjenvalg,er det kun valgkomiteen(ifølge dem selv)som har myndighet til å utlevere slike opplysninger.

Valgkomiteen ønsket  ikke offentliggjøring av disse før årsmøtet.

Styreleder Villy Giverhaug.

02.04. 2019. Valgkomiteens innstilling blir lagt frem på årsmøtet.

 

        

Valgkomiteen ønsker på denne måten å nå ut til alle medlemmene av Ulvangsvegens veglag da de tradisjonelle ringerundene erfaringsmessig ikke når alle.  

Vi søker åpenhjertige, etterrettelige og entusiastiske medlemmer som ønsker å bidra i den relasjonelle og administrative driften av veilaget.  Formålet i veilaget står i vedtektenes § 2; ”Lagets formål er å utbedre og vedlikeholde Ulvangsvegen i Sel kommune”.  Det påligger også styret å holde medlemmer og brukere av veien informert om forhold knyttet til veien på vegens hjemmeside når dette er nødvendig.  

Den pågående rettsaken knyttet til Ulvangsvegen styrker behovet for å finne styremedlemmer som har til hensikt å følge lagets vedtekter inntil en endelig avgjørelse om Ulvangsvegens videre bruk og drift er avgjort.

Med dette som grunnlag søkes det etter personer som ønsker å gjøre en innsats i veilaget de neste to år. Som referert fra årsmøtet 2018 er det for 2019
to styremedlemmer og  styreleder på valg. 

Er du interessert eller kjenner noen som er interessert vennligst sendt mail til valgkomiteen ved

Kjetil Flaatedal  og Astrid Arnesen Hug

kjetil.flaatedal@gmail.com og arnesenhug@yahoo.no  

Siste nytt

10.04 2019. Kulde om netn, fører til knallharde løyper på formiddag og etter solnedgang. Skareføre ellers.    27.01 Husk frist spørreundersøkelse 0102 2019.     19.01. Gikk eftas tur, bra spor i Ulvangen, men blåser fort igjen.Siste 500 m opp til Berget ikke kjørt, men det har kun vært kjørt sporadisk andre vintre au.    NB; bruk kommetar felt, dersom du er usikker på noe.(spørreundersøkelse)For eksempel kan du ha helårsvei, men ikke ønske at resten av UVV skal være brøyta.  14.01 Medlemsbrev med spørreundersøkelse, er utsendt. De som ikke har motatt ,kontakt meg 91720245.           10.01Styret i UVV v/ styreleder har intet mål om å «kaste» løypelaget ut av UVV,ei heller anmelde løypelaget i forbindelse med bruk av tråkkemaskin i UVV. Vi har en grei avtale , som begge parter skal forholde seg til. Dette til orientering for de som via diverse media, skulle tro noe så «gæli» om oss.    18.00 Fikk nettopp sms om at det var kjørt om Bergetjønn. Jeg gikk hele veien , kunne ikke se det var kjørt ut i terrenget, ei heller noe sporsetting i trase mot Bergetjønn, men løypekjører hevder han har kjørt der i dag tidlig, og tror han på det.17.00       Uvv vart i dag tidlig kjørt fra bunn til topps, kun i vegbanen, med tråkkemaskin. Forholdene med is og lite snø, gjorde sporsetting umulig, såle var der fra før(brøytt)

Det vart ikke kjørt ut i terrenget(om Bergetjønn), for lite snø. Aldri før vært kjørt kun etter vegen opp og ned, som jeg vet om, au spesielt når sporsetting som nevnt var umulig.

Mitt råd til løypelaget, om å skaffe seg tillatelse fra 4 navngitte personer i går kveld, ble ikke fulgt av løypelagets leder.

Å da beordre løypekjører kun til å kjøre i vegen utifra rådende forhold, forundrer oss noe?

Villy

Mysuseter vel

UVV er i utgangspkt ingen vel forening, men det skjer au saker på annet enn sommerføre. Er vel nå 117 bruksberretigede.Mysuseter vel har egen hjemmeside, jeg oppfordrer dere til å lese alle vurderinger og lignende mtp om denne velforeningen ivaretar hytteiere i Ulvangen sine interesser.

Villy

Brøyting av Ulvangsvegen

0601.Styret har bedd» brøytemannskapet» om å la være å brøyte, samtidig gi oss et hint dersom de akter å brøyte, slik at vi kan holde dere orientert.    0501 kl. 16-17 2019.Is og drivsnø i vegen, ok for gående, eller syklende med piggdekk. Nå vil oppdateringer skje mindre hyppig. Villy.    0401 kl.22.00 2019. 3C+, ikke brøyta veg i «skiløypa», men dårlige føreforhold. Villy  14-1600.31.12 null grader, regn sludd, nybrøytt veg, dårlig forhold for ski(går så vidt an)lys i et par hytter på Berget og noen få hytter på begge sia av Ula.Villy

29.12 1500-1700.Ingen endringer i føreforhold/temp.For vel 1 mnd siden ble jeg spurt av en repr i valgkomiteen, for UVV, om å stille til gjenvalg. Jeg ville komme tilbake med svar i begynnelsen av januar. Etter samtale med familien(EVA), og de spennende utfordringer som ligger i sporet fremover er saken klar. Jeg stiller min kompetanse til rådighet på årsmøte , skjærtorsdag 2019.Villy       .Traff Rolv, med kjøreoppdrag etter UVV, det går an sa han,men på grensa,kan lugge litt.Parkerte biler ved Ula samt på 2 av 3 fellesparkeringer oppe på Berget.På Berget er det da folk i hytter, som både har kjørt bil opp og noen har tatt scooter opp. og noen har kjørt opp og senere parkert på Mysusæter.                   Villy

27.12.fra 1500-1630.Spasert opp til Berget, litt snø i vegen,møtte 9 skiløpere på ski i vegen, 1 bil, 2 gående,1 med hundespann(fører på ski),(lettere snøfall siste døgnet gjorde skigåing noen lunde.På vei ned(ved pumphuset på Berget) møtte jeg en livsglad dame i beste alder,ho hadde kjørt 500m(med ski)  nedover vegen fra TOPPEN,gått av vegen og fulgt skitrase til Bergetjønn(her hadde scooter kjørt), over til Glitterdalen, fram att Furusjøvegen og opp igjen i vegen til toppen, med ski på beina. Skiløypa i UVV er ingen skitrase isolert sett. Her legges spor når snødybden er såpass at de kjører av vegen(200m ovenfor krysset til Berget) og ut i terrenget mot Bergetjønn.Hittil har det vært for lite snø til denne runda.(-1c).   6.12 kl. 1900.(-1c) Oppbrøytt veg til toppen, hvorav parkering ved Ula og på toppen var delvis brøytet.Fint å gå med vintersko(tror ikke jeg har gjort det på denne tida før), dårlig forhold for skigåing, fine kjøreforhold.(men ved vind, båser det fort igjen).Jeg oppdaterer daglig. Antageligvis brøyting fram til 0401 2019?.

25.12 kl15.00.Fortsatt for lite snø både i vegen og terrenget til å lage spor UVV-Bergetjønn, blåser igjen i vegen på flere plasser, utrygt å kjøre innover UVV.Brøyting vil fortsette, slik at dere som pr.d.d er i ,UVV kommer dere  ut igjen. Geir S.  har en masse spørsmål(Mysuseter vel sia)Dette har ikke styret noen befatning med.

22.12 2018.Skal du på hytta, kanskje eventuelt kjør inn,kast av saker, kjør ut igjen og parker hos Randi, Roy Frode,eller Rolf.»Ryktene» sier at vegen blir brøyta mot helger, høgtider.Noen har konkret fått info, samt» brøytebudsjett» på mail tidligere i høst. Harald Fagereng, sier i et Facebook innlegg at brøyting kom for meg(undertegnede) som julekvelden på kjerringa.(Det gjorde den ikke) Jeg har fulgt begge» rettsakene»(fysisk tilstede)Helge Farsund, har ved flere anledninger(mail) hevdet overfor oss, Sel k og løypelaget, siste året, at vegen ville bli brøytet.Uthevelsen på hjemmesia(tidligere) burde derfor vært; for noen kom brøyting som julekvelden på kjerringa.(jeg beklager)  Villy. 10.12(tlf 91720245).    Vegen var brøytet opp til Berget igjen, men nå et smalere spor. (kl. 1630)

Styret har ikke bestilt brøyting, og har heller ikke pr. dags dato
fullmakt til det.

Om brøytinga fortsetter, vet vi ikke annet enn hva Farsund tidligere har
annonsert; vil brøyte i vinter.

Styret har sendt følgende oppfordring til Helge Farsund:

Styret oppfordrer dere til å vente med brøyting inneværende sesong 
(da dette kom som julekvelden på kjerringa)., eller i og med at
skitrasealternativ ikke er oppe og går?

Styret kan ikke innlate seg på noen juridiske vurderinger.

Styret vil også samarbeide positivt fremover, innenfor våre fullmakter,
med hva som måtte komme av utspill fra Sel kommune.

Styret i Ulvangsvegen

Styreleder

Villy Giverhaug