Veistatus 16.8.2022

Vi har i dag startet pigging av noen fjellknauser i grøftene i Ulvangsvegen. I tillegg er det planlagt skiftet 2 stikkrenner i veien (nedenfor oppkjøringen til Berget) fra onsdag 17.8 ca. kl. 20:00 , noe som vil medføre litt ventetid for passering.