Kontigent

Kontigenten for 2019 er satt til kr. 500. Regning vil bli sendt på e-post i løpet av Juli.

E-post med betalingsinformasjon er nå sendt ut. Betalingsfrist er 15.7 (ikke 15.6) som det står i e-post.

Kontonr. 1503.38.74577.

Mottaker: Ullvangsvegen Veglag c/o Tage Johansen, Øverbyvegen 111, 2833 Raufoss.

Merk innbetaling med ditt medlemsnavn i veilaget.