Kontigent

Kontigenten for 2020 er satt til kr. 1000 som betales til kontonr. 1503.38.74577. E-post med betalingsinformasjon er sendt ut til alle medlemmer. Betalingsfrist er 31.8.2020

Mottaker: Ullvangsvegen Veglag c/o Tage Johansen, Øverbyvegen 111, 2833 Raufoss. Merk innbetaling med «Årsavgift 2020» + navn og hytteadresse.