Kontigent

Kontigenten for 2022 og 2023 er satt til kr. 1000 pr. år som betales til kontonr. 1503.38.74577.

Betaling merkes med navn og hytteadresse