Årsmøte

NB Årsmøte avholdes på Rondane H.H skjærtorsdag kl. 16.00. 2019.Årsmøte  Ulvangensvegen 2018 .29.03. kl. 16.00 Rondane H.H.

Saker som ønskes behandlet, må være styret ihende innen 01.03 2018.

Villy Giverhaug,vil-giv@online.no   Granfeltet 19 2670 Otta.(91720245)

Detalj.innkalling blir sendt epost/post.samt budsj/regnsk.

Kan du ikke møte, send med fullmakt med noen likesinnede

Styreleder

Villy

Referat Årsmøte 2018

Referat Årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 24 mars 2016.docx

Signert Årsmøtereferat 2015

Årsmøte UlvangsvegenVeglag 2015-1

Spørreundersøkelse og Svarbrev

Referat fra årsmøtet i Ulvangveien BA 21.04.2011

Innkalling til årsmøte 28. mars 2013

Årsmøteprotokoll Ulvangsvegen veglag 28 03 2013

Innkalling til årsmøte 17 april 2014

Årsmøteprotokoll Ulvangsvegen veglag 17.04.2014