Regler for bruk av vegen

1. Lukk og lås alltid bommen etter at du har passert
(også hvis den står oppe når du passerer til fots)
Vegen drives og bekostes av medlemmene. Holdes bommen lukket og låst reduserer vi
risiko for mislighold, tyveri og hærverk

2. Hold lav fart
Lav fart kan gjøre at du unngår skade på dyr, mennesker og din egen bil. I tillegg vil
lav fart påføre vegen mindre slitasje og redusere støvproblemer.

3. Hjelp til å holde det rent og fint langs vegen
Hjelp felleskapet med å sikre at det er en positiv opplevelse å gå langs vegen.
«Gjenglemt» papir, plast og skrot kan med hell tas med i bilen på vei til containere
på den store parkeringsplassen. Større ting meldes til styret.

4. Meld fra om akutte eller farlige forhold langs vegen
Meld fra om slike ting til styreleder/vedlikeholdsans.

5. Overhold regler for maks akseltrykk ved tungtransport
– fra 1 juni dersom vegen er klar (dette kan variere med værforhold)

Det er avgjørende for vår felles økonomi at dette respekteres.
Uaktsomhet kan resultere i erstatningskrav.
Ta kontakt med styret dersom du er i tvil.

Se også under  «Vedtekter»  for utdyping av rettigheter og plikter