Veistatus julen 2022

Snøforholdene på Ulvangsvegen er nå slik at Løypelaget vil starte løypekjøring på veien. Det henstilles derfor til medlemmene i UVV å ikke kjøre inn på den delen av veien der det normalt kjøres skiløype. Samtidig ber vi om at biler som er kjørt inn nå kjøres ut så snart som mulig før løypekjøring starter.

Mysuseter 27.12.2022

Styret v/Arne Tenningen