Veistatus 16.4.2023

Ulvangsvegen planlegges brøytet kommende uke, men holdes stengt inntil den er tørket opp og tåler trafikk. Informasjon om når den åpnes for trafikk legges ut her og sendes også på e-post till alle medlemmer av UVV.

16.4.2023 Arne Tenningen