Status Ulvangsvegen

Ulvangsvegen er nå brøytet, stikkrenner åpnet og vegen er i rimelig god stand. Vi åpner derfor for lettere kjøretøy, men på eget ansvar. Vi tilrår stor forsiktighet.