Styret har fått en del henvendelser fra medlemmer som mener vi burde brøyte Ulvangsvegen snart. Vi må imidlertid følge reguleringsplanen, som forbyr brøyting før 1. mai. Men kommunen åpner for at man kan søke om dispensasjon, og vi har sendt inn en søknad slik at vi kan stå fritt til å brøyte når fagfolk vurderer det å være gunstig. Vi vil holde dere løpende orientert om forholdene videre.