Årsmøte i Ulvangsvegen veglag

Rondane fjellstue søndag 11. august 2024 kl. 15.00

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Styrets årsberetning for 2023
  4. Revidert årsregnskap 2023
  5. Arbeidsplan for 2024/2025
  6. Eventuelle forslag
  7. Budsjett 2025
  8. Fastsetting av årskontingent for 2025
  9. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes på e-post til post@ulvangsvegen.no seinest søndag 14.7.2024.

Mysuseter 30.6.2024

Styret i Ulvangsvegen veglag