Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag

10.04 2019. Dersom du ikke kommer på møte, send gjerne en fullmakt med en likesinnet eller lign.          Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag.

Sted/tid:             Rondane Høyfjellshotell, Skjærtorsdag 18.4.2019 kl. 1600

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag 

NB. husk å ha tilgjengelig årsmøtepapirer, enten digitalt eller medbrakt på papir fra heime, men vi presenterer på storskjerm.

Årsmøte 2019

0304 2019. Dersom noen har betalt kontingent for 2018, og ikke fått tilsendt årsmøtepapirer, kontakt Villy 91720245, epost; vil-giv@online.no.        29.03 2019. Styreleder beklager at endelig innkalling til årsmøte, blir utsendt et par dager etter fristen.      NB; Siste frist for innlevering av saker , som ønskes behandlet på årsmøte er 2103 kl.2359 2019.      Disse styremedlemmer er på valg; Svein Ulvolden,  Tage Johansen,   styreleder Villy Giverhaug,   på valg fra valgkomiteen; Astrid A. Hug. Årsmøte skjærtorsdag kl. 16.00 Rondane H.H.

04.04.2019.  Ønsker du å vite hvem som har sagt ja til gjenvalg,er det kun valgkomiteen(ifølge dem selv)som har myndighet til å utlevere slike opplysninger.

Valgkomiteen ønsket  ikke offentliggjøring av disse før årsmøtet.

Styreleder Villy Giverhaug.

02.04. 2019. Valgkomiteens innstilling blir lagt frem på årsmøtet.

 

        

Valgkomiteen ønsker på denne måten å nå ut til alle medlemmene av Ulvangsvegens veglag da de tradisjonelle ringerundene erfaringsmessig ikke når alle.  

Vi søker åpenhjertige, etterrettelige og entusiastiske medlemmer som ønsker å bidra i den relasjonelle og administrative driften av veilaget.  Formålet i veilaget står i vedtektenes § 2; ”Lagets formål er å utbedre og vedlikeholde Ulvangsvegen i Sel kommune”.  Det påligger også styret å holde medlemmer og brukere av veien informert om forhold knyttet til veien på vegens hjemmeside når dette er nødvendig.  

Den pågående rettsaken knyttet til Ulvangsvegen styrker behovet for å finne styremedlemmer som har til hensikt å følge lagets vedtekter inntil en endelig avgjørelse om Ulvangsvegens videre bruk og drift er avgjort.

Med dette som grunnlag søkes det etter personer som ønsker å gjøre en innsats i veilaget de neste to år. Som referert fra årsmøtet 2018 er det for 2019
to styremedlemmer og  styreleder på valg. 

Er du interessert eller kjenner noen som er interessert vennligst sendt mail til valgkomiteen ved

Kjetil Flaatedal  og Astrid Arnesen Hug

kjetil.flaatedal@gmail.com og arnesenhug@yahoo.no  

Siste nytt

10.04 2019. Kulde om netn, fører til knallharde løyper på formiddag og etter solnedgang. Skareføre ellers.    27.01 Husk frist spørreundersøkelse 0102 2019.     19.01. Gikk eftas tur, bra spor i Ulvangen, men blåser fort igjen.Siste 500 m opp til Berget ikke kjørt, men det har kun vært kjørt sporadisk andre vintre au.    NB; bruk kommetar felt, dersom du er usikker på noe.(spørreundersøkelse)For eksempel kan du ha helårsvei, men ikke ønske at resten av UVV skal være brøyta.  14.01 Medlemsbrev med spørreundersøkelse, er utsendt. De som ikke har motatt ,kontakt meg 91720245.           10.01Styret i UVV v/ styreleder har intet mål om å «kaste» løypelaget ut av UVV,ei heller anmelde løypelaget i forbindelse med bruk av tråkkemaskin i UVV. Vi har en grei avtale , som begge parter skal forholde seg til. Dette til orientering for de som via diverse media, skulle tro noe så «gæli» om oss.    18.00 Fikk nettopp sms om at det var kjørt om Bergetjønn. Jeg gikk hele veien , kunne ikke se det var kjørt ut i terrenget, ei heller noe sporsetting i trase mot Bergetjønn, men løypekjører hevder han har kjørt der i dag tidlig, og tror han på det.17.00       Uvv vart i dag tidlig kjørt fra bunn til topps, kun i vegbanen, med tråkkemaskin. Forholdene med is og lite snø, gjorde sporsetting umulig, såle var der fra før(brøytt)

Det vart ikke kjørt ut i terrenget(om Bergetjønn), for lite snø. Aldri før vært kjørt kun etter vegen opp og ned, som jeg vet om, au spesielt når sporsetting som nevnt var umulig.

Mitt råd til løypelaget, om å skaffe seg tillatelse fra 4 navngitte personer i går kveld, ble ikke fulgt av løypelagets leder.

Å da beordre løypekjører kun til å kjøre i vegen utifra rådende forhold, forundrer oss noe?

Villy

Mysuseter vel

UVV er i utgangspkt ingen vel forening, men det skjer au saker på annet enn sommerføre. Er vel nå 117 bruksberretigede.Mysuseter vel har egen hjemmeside, jeg oppfordrer dere til å lese alle vurderinger og lignende mtp om denne velforeningen ivaretar hytteiere i Ulvangen sine interesser.

Villy

Brøyting av Ulvangsvegen

0601.Styret har bedd» brøytemannskapet» om å la være å brøyte, samtidig gi oss et hint dersom de akter å brøyte, slik at vi kan holde dere orientert.    0501 kl. 16-17 2019.Is og drivsnø i vegen, ok for gående, eller syklende med piggdekk. Nå vil oppdateringer skje mindre hyppig. Villy.    0401 kl.22.00 2019. 3C+, ikke brøyta veg i «skiløypa», men dårlige føreforhold. Villy  14-1600.31.12 null grader, regn sludd, nybrøytt veg, dårlig forhold for ski(går så vidt an)lys i et par hytter på Berget og noen få hytter på begge sia av Ula.Villy

29.12 1500-1700.Ingen endringer i føreforhold/temp.For vel 1 mnd siden ble jeg spurt av en repr i valgkomiteen, for UVV, om å stille til gjenvalg. Jeg ville komme tilbake med svar i begynnelsen av januar. Etter samtale med familien(EVA), og de spennende utfordringer som ligger i sporet fremover er saken klar. Jeg stiller min kompetanse til rådighet på årsmøte , skjærtorsdag 2019.Villy       .Traff Rolv, med kjøreoppdrag etter UVV, det går an sa han,men på grensa,kan lugge litt.Parkerte biler ved Ula samt på 2 av 3 fellesparkeringer oppe på Berget.På Berget er det da folk i hytter, som både har kjørt bil opp og noen har tatt scooter opp. og noen har kjørt opp og senere parkert på Mysusæter.                   Villy

27.12.fra 1500-1630.Spasert opp til Berget, litt snø i vegen,møtte 9 skiløpere på ski i vegen, 1 bil, 2 gående,1 med hundespann(fører på ski),(lettere snøfall siste døgnet gjorde skigåing noen lunde.På vei ned(ved pumphuset på Berget) møtte jeg en livsglad dame i beste alder,ho hadde kjørt 500m(med ski)  nedover vegen fra TOPPEN,gått av vegen og fulgt skitrase til Bergetjønn(her hadde scooter kjørt), over til Glitterdalen, fram att Furusjøvegen og opp igjen i vegen til toppen, med ski på beina. Skiløypa i UVV er ingen skitrase isolert sett. Her legges spor når snødybden er såpass at de kjører av vegen(200m ovenfor krysset til Berget) og ut i terrenget mot Bergetjønn.Hittil har det vært for lite snø til denne runda.(-1c).   6.12 kl. 1900.(-1c) Oppbrøytt veg til toppen, hvorav parkering ved Ula og på toppen var delvis brøytet.Fint å gå med vintersko(tror ikke jeg har gjort det på denne tida før), dårlig forhold for skigåing, fine kjøreforhold.(men ved vind, båser det fort igjen).Jeg oppdaterer daglig. Antageligvis brøyting fram til 0401 2019?.

25.12 kl15.00.Fortsatt for lite snø både i vegen og terrenget til å lage spor UVV-Bergetjønn, blåser igjen i vegen på flere plasser, utrygt å kjøre innover UVV.Brøyting vil fortsette, slik at dere som pr.d.d er i ,UVV kommer dere  ut igjen. Geir S.  har en masse spørsmål(Mysuseter vel sia)Dette har ikke styret noen befatning med.

22.12 2018.Skal du på hytta, kanskje eventuelt kjør inn,kast av saker, kjør ut igjen og parker hos Randi, Roy Frode,eller Rolf.»Ryktene» sier at vegen blir brøyta mot helger, høgtider.Noen har konkret fått info, samt» brøytebudsjett» på mail tidligere i høst. Harald Fagereng, sier i et Facebook innlegg at brøyting kom for meg(undertegnede) som julekvelden på kjerringa.(Det gjorde den ikke) Jeg har fulgt begge» rettsakene»(fysisk tilstede)Helge Farsund, har ved flere anledninger(mail) hevdet overfor oss, Sel k og løypelaget, siste året, at vegen ville bli brøytet.Uthevelsen på hjemmesia(tidligere) burde derfor vært; for noen kom brøyting som julekvelden på kjerringa.(jeg beklager)  Villy. 10.12(tlf 91720245).    Vegen var brøytet opp til Berget igjen, men nå et smalere spor. (kl. 1630)

Styret har ikke bestilt brøyting, og har heller ikke pr. dags dato
fullmakt til det.

Om brøytinga fortsetter, vet vi ikke annet enn hva Farsund tidligere har
annonsert; vil brøyte i vinter.

Styret har sendt følgende oppfordring til Helge Farsund:

Styret oppfordrer dere til å vente med brøyting inneværende sesong 
(da dette kom som julekvelden på kjerringa)., eller i og med at
skitrasealternativ ikke er oppe og går?

Styret kan ikke innlate seg på noen juridiske vurderinger.

Styret vil også samarbeide positivt fremover, innenfor våre fullmakter,
med hva som måtte komme av utspill fra Sel kommune.

Styret i Ulvangsvegen

Styreleder

Villy Giverhaug

Brev til Sel Kommune

Styret har sendt Sel k en invitt om at alternativ skitrase mbl bru over Ula

(ref. formannskaps/kommunestyrevedtak av 0109 og 1509 2014) gjenopptas.

Dette må forankres i et eventuelt årsmøtevedtak ( i UV) skjærtorsdag  2019.

Vi ønsker alle våre medlemmer og forbindelser en god og fredfull jul.

Rondane 2018

 

Høstbrev, staus q for Ulvangsvegen.

20.11 kjørte jeg Renault helt opp til hytta vår. Vinteren nærmer seg og noen gler seg til å ta skiene fatt.

Løypelaget har søkt om å bruke vegen til skisporlegging med tråkkemaskin.

Styret har gitt L-laget tillatelse ut ifra samme kriterier som tidligere år; dersom noen grunneiere (2 stk. hittil) nekter kjøring over sin eiendom, er dette en sak dem imellom L-laget mener de har hevdvunnen rett til å legge skispor i vegen
(med tråkkemaskin?), noe de også hevdet i fjor. Denne vurdering er styret ikke enig i(enstemmig).

Vi har ellers fått skifta ut stikkrenne ned pensjonatet, som var ødelagt av steinmasser og nesten tett.

De grove tykke grønne staurene, er satt opp ved stikkrenner, til hjelp når snøen igjen begynner å tine.

Styret vil heller ikke engasjere seg i diverse debatter på f.eks. facebook, men prøver å holde dere ajour med hjemmesia og mail.

Lagmannsretts saken er nå ferdig og avgjørelse forventes i løpet av 4-6 uker.

NB: Det er styret som sender inn skjema ang registering til mattilsynet ang brønnen som en del bruker øverst på Berget, ikke enhver bruker

God førjulsvinter

Ulvangsvegen 12.11.2018

Styret v/Villy.

Siste nytt

30.11.2018 – Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett – Jordskifteavgjørelse

 

Stengt vei ved pensjonatet 11.10 ca 10-1200.10.10 .Reinsjakta gikk fint, akkurat som låseordningen har funka stort sett siden medio juni, bare husk slå av lyset over nøkkelkassa.18.08.Alt vel etter at Svein sveisa overliggern på bommen.Husk å slå av lyset i nøkkelkassa, høsten er her og bare vel et døgn til reinsjakt i Rondom!!!! God høst.

0807. Etter en avbrote nøkkel i låsen og ny lås (der nøkkel manglet noen timer) i går får vi håpe på at saboteringen avtar med det fine været!!!

2206 Låsboksen fungerer. Låsen var borte et døgn, på oppgradering hos Svein.Samarbeidsgruppa for vinterbrøytet veg,v/ Helge Farsund hevder i notat til Sel kommune, løypelaget og styret i ULV., at styret(i ULV) ikke har mandat til å gi tillatelse om sporsetting i vegen.(mbl. tråkkemaskin i skisesongen) Styret forholder seg til dette , som de har gjort de siste 7 år, vi behandler en eventuelt søknad , fra løypelaget, på fritt grunnlag, etter samme lest som sist sesong.

Nytt lås fra 0106, nøkkel i låsboks, alle får tilsendt koden.

2705. Det er fortsatt telehiv, Svein har litt jobb igjen.

1605. Vegen er åpen, men vær obs på humper og blautepartier, kjør forsiktig, kun personbiler.

1505. Svein har høvlet vegen i dag, men flere veldig blaute partier.Befaring i morgen kveld, før vi avgjør åpning 17-18 mai.

1205. Veien tørker nå fort, vi kan prøve å høvle på mandag, men det er viktig at ALLE respekterer kjøreforbudet med bil, motorsykkel går bra.05.05 2018. Kun fremre del av Ulvangsvegen er åpen, telehiv og væte gjør at vi må holde den stengt , for opptørking, væravhengig når vi kan åpne, men oppdaterer daglig, når det er noe nytt å berette.

0205 2018. Veien er nå farbar, kjør midt i vegen,vinterføre, kan bli stengt på kort varsel.

2604. Forholdende med kalde netter gjør at vi utsetter oppbrøyting noen dager, forhåpentligvis omkring 2-3 mai forsøker Frode.

01.04 vel blåst årsmøte og takk til de fremmøtte.Vi har fortsatt en leder, nå et år, den gamle tok gjenvalg, etter at valgkomiteen hadde strevd mye med å skaffe en avløser, noe som var umulig å få til, men nå har de et helt år på å skaffe en ny.Referat kommer senere, detaljert, og husk å betale kontingent i rett tid.

2503.Vælkome til fjells for både de med og uten ski og god påske. Håper å sjå flest mulig tå døkk på årsmøte

2903 kl. 1600 på hotellet.

1203.Kjapp reaksjon fra Mysusæter vel, dunker satt opp til hundemøkk noen steder.Nytt skilt, innkjøring forbudt, satt opp 100m før bom.

2202.18.Etter noen hendvendelser fra skiløpere, har jeg lovet å sette inn en oppfordring om å respektere båndtvang i skiløyper,( bla i Ulvangen) samt innsamling av hundens møkk..

0702 2018.Forslag om el.bom er spilt inn av en bruker i Ulvangsvegen. Styret har hentet inn forskjellige anbud , som da vil bli sak på årsmøte skjærtorsdag.

1701 2018. Nå er det snart nok sjogg! Jeg stiller ikke som kandidat om ledervervet på førstkommende årsmøte, skjærtorsdag på hotellet kl. 16.00

20.12 2017; Styret ønsker dere alle en trivelig og fredfull jul og nyttårshelg!

13.12 2017. Samme grunneier som ifjor, har også nå,nektet løypelaget å kjøre med maskin over sin grunn.Styret har samme svar å gi som sist dette var på agenda;det må bli en sak mellom løypelaget og grunneier. Kommunen har her intet ansvar ifølge  Ola Næprud, jfr au sak 2017/392-88(Jan Teigen) Sel K.

0412 2017. løype kjørt opp til Berget 0212.

28.11 2017.Kan kjøre til innerste parkeringen med 4hjul.Best med ski opp til Berget fra der. for lite snø i terrenget mtp løype i Ulvangsvegen opp til Bergetjønn.Et medlem har forespurt styret om Roar Vevelstad kan fortsette som styremedlem p.g.a.sin rolle i brøytesaken(jordskifte) Han stod som motpart i ankesaken, mot brøyting,(har nå forsøkt å trekke seg), uten det er endelig godtatt. Styret mener at Roar V.kun trer ut av styret vedr.saker direkte/indirekte ang. brøytesaken.

06.11.Etter siste hendelse med kodelås(delt i 3 av ukjent gjerningsmann/kvinne), har vi valgt å kutte ut lås inntil videre.Styret arbeider med alternative løsninger og vil komme opp med et forslag til årsmøtet.Sannsynligheten for utvida kriminell virksomhet langs veien, er minimale, hverken Furusjøveien eller Tjønnbakkveien(som er åpne året rundt, ved betaling) har opplevd hytteinnbrudd?Styret mener fortsatt de kan gi tillatelser til løypelaget når det gjelder bruk av tråkkemaskin på deler av Ulvangsvegen.Løypelaget har forøvrig søkt om dette, med bla.betingelser om snødybde(30cm) samt oppfresing siste tur ved sesongslutt.Vi har gitt løypelaget velsignelse,utifra samme lest siden 2011. Et enstemmig styre, påla løypelaget å søke om bruk av veien til tråkkemaskin.Styret er godt fornøgd med den praktiske utførelsen(bl. Jon gjør) med maskinen, har hatt få eller ingen problemer med is i grøfter ol.

23.10 2017; Sjogen er kommet, lås nr. 4 er ødelagt av en våre egne!!!??? Vi har nå satt på nytt kodelås, samme kode. Dette blir det siste låset vi setter på i år,. Egentlig litt synd at felleskapet skal belastes, det et eller annet individ(er) blant oss? som ikke tør å stå fram og innrømme sin brøde.Dugnaden er gjennomført,Svein med traktor, Tage,Villy, Kjell Krogstad,Bengt Boger og som vanlig Astrid A. Hug med diverse håndredskap.Vi har nå merket alle stikkrenner med stikk, la disse i fred, de har intet med vinterbrøyting å gjøre!!! Vi er ikke direkte imponert over fremmøteprosent(ca 6%) på dugnaden, men vi fikk gjort det meste vi hadde planlagt, så tusen takk til de ovennevnte. Løypelaget har fått beskjed om å søke styret om tillatelse til bruk av tråkkemaskin langs vegen, dersom de ønsker å legge skispor.Styret er kjent med materien, der løypelaget v/ Geir S mener de har hevd/skiløyper.Nå har kodelåsen vært på plass i over 2,5 mnd. Vi jobber med å skaffe en annen type kodelås, større tall bla.Samme koden som på nøkkelboksen,slå kode, dra litt i låsen, husk å endre 2-3 tall,når dere låser igjen.Hvilke låsordninger fremover, får neste årsmøte avgjøre.

Styret .(Villy tlf 91720245)

Villy