Høstferie uke 40

Ulvangsvegen er kjørbar og åpen for trafikk. Dersom det kommer snøfall i løpet av uka som skaper problem for kjøring, vil den bli brøytet slik at biler som er inne på vegen kan komme ut. Den vil ev. bli brøytet frem t.o.m. søndag 6.10.

3.10.2019 Arne Tenningen

Bom Ulvangsvegen

De siste dagene har det vært en del oppmerksomhet rundt bomveger i fjellet og tilgang for ambulanse og brannvesen. For Ulvangsvegen har brannvesen og ambulanse på Otta fått kode til bommen vår slik at disse tjenestene har mulighet til å passere bommen om nødvendig.

De siste ukene har det ved flere tilfeller blitt observert at bommen har vært åpen over lengre tid eller at den har vært lukket og ulåst. Styret oppfordrer alle til å lukke og låse bommen både etter bruk og når den ellers er åpen / ulåst. Generelt skal bommen holdes lukket og låst untatt ved passering.

18.8.2019 Arne Tenningen

Årsavgift for 2019

Årsavgiften for Ulvangsvegen Veglag har forfalt. De fleste medlemmene har nå betalt, men vi mangler fortsatt noen. Dersom du ikke har fått regning eller ikke har betalt kan du betale årsavgift kr. 500.- til konto nr. 1503.38.74577. Merk betaling med ditt medlemsnavn.

13.8.2019 Arne Tenningen

Problem med nøkkelboks

Vi har i det siste fått noen beskjeder om at nøkkelboks ikke kan lukkes eller er brutt opp, men det har vist seg at boksen har vært i orden. Minner om at korrekt kode må stilles inn BÅDE for å åpne OG lukke boksen, dersom koden ikke er korrekt, kan ikke boksen lukkes etter bruk. Dersom den ikke kan lukkes, sjekk at korrekt kode er stilt inn før lukking og så endre koden etter lukking av boksen.

Arne Tenningen, 29.6.2019

Nytt fra styret 19.6.2019

Styret har siden årsmøtet hatt 2 styremøter samt en befaring av veien denne uka.

Veien ser ut til å være i god stand etter høvling og arbeid med tining av stikkrenner under vårløsningen. I tillegg er et parti sør for vannverket høvlet i dag. Styret har under befaring 18.6 sett på bl.a. nødvendige tiltak knyttet til stikkrenner, og vi vil sette opp en plan for vedlikehold og ev. utskifting av noen av disse på sikt. Noe arbeid vil kunne gjøres i høst mens noe vil måtte gjøres på litt lenger sikt.

Nøkkel- og bom er som tidligere med nøkkelboks med kode, og vi håper dette vil fungere fint i sommer.

Styret har i tillegg startet arbeid med bl.a. epost-adresse til Ulvangsvegen (som tidligere informert om) samt revisjon av hjemmesidene som vi mener trenger en oppgradering. Med bakgrunn i diskusjonene på siste årsmøtet har vi også startet arbeid med en revisjon av veilagets vedtekter med tanke på å legge dette frem på neste årsmøte.

Vi har også startet arbeid med å se på løsninger for en ny, elektrisk bom, i første rekke for å se på alternative løsninger, pris og erfaringer fra andre med tilsvarende bommer. Hensikten er å få en enklere løsning enn i dag og å kunne legge frem et ev. forslag om elektrisk bom på neste årsmøte.

Vi ønsker alle en god sommer!

Arne Tenningen

19.6.2019

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag

10.04 2019. Dersom du ikke kommer på møte, send gjerne en fullmakt med en likesinnet eller lign.          Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag.

Sted/tid:             Rondane Høyfjellshotell, Skjærtorsdag 18.4.2019 kl. 1600

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag 

NB. husk å ha tilgjengelig årsmøtepapirer, enten digitalt eller medbrakt på papir fra heime, men vi presenterer på storskjerm.

Årsmøte 2019

0304 2019. Dersom noen har betalt kontingent for 2018, og ikke fått tilsendt årsmøtepapirer, kontakt Villy 91720245, epost; vil-giv@online.no.        29.03 2019. Styreleder beklager at endelig innkalling til årsmøte, blir utsendt et par dager etter fristen.      NB; Siste frist for innlevering av saker , som ønskes behandlet på årsmøte er 2103 kl.2359 2019.      Disse styremedlemmer er på valg; Svein Ulvolden,  Tage Johansen,   styreleder Villy Giverhaug,   på valg fra valgkomiteen; Astrid A. Hug. Årsmøte skjærtorsdag kl. 16.00 Rondane H.H.

04.04.2019.  Ønsker du å vite hvem som har sagt ja til gjenvalg,er det kun valgkomiteen(ifølge dem selv)som har myndighet til å utlevere slike opplysninger.

Valgkomiteen ønsket  ikke offentliggjøring av disse før årsmøtet.

Styreleder Villy Giverhaug.

02.04. 2019. Valgkomiteens innstilling blir lagt frem på årsmøtet.

 

        

Valgkomiteen ønsker på denne måten å nå ut til alle medlemmene av Ulvangsvegens veglag da de tradisjonelle ringerundene erfaringsmessig ikke når alle.  

Vi søker åpenhjertige, etterrettelige og entusiastiske medlemmer som ønsker å bidra i den relasjonelle og administrative driften av veilaget.  Formålet i veilaget står i vedtektenes § 2; ”Lagets formål er å utbedre og vedlikeholde Ulvangsvegen i Sel kommune”.  Det påligger også styret å holde medlemmer og brukere av veien informert om forhold knyttet til veien på vegens hjemmeside når dette er nødvendig.  

Den pågående rettsaken knyttet til Ulvangsvegen styrker behovet for å finne styremedlemmer som har til hensikt å følge lagets vedtekter inntil en endelig avgjørelse om Ulvangsvegens videre bruk og drift er avgjort.

Med dette som grunnlag søkes det etter personer som ønsker å gjøre en innsats i veilaget de neste to år. Som referert fra årsmøtet 2018 er det for 2019
to styremedlemmer og  styreleder på valg. 

Er du interessert eller kjenner noen som er interessert vennligst sendt mail til valgkomiteen ved

Kjetil Flaatedal  og Astrid Arnesen Hug

kjetil.flaatedal@gmail.com og arnesenhug@yahoo.no