Veistatus 18.12.2021

Det er vanskelige kjøreforhold på Ulvangsvegen med isete vei fra Fjellstua og innover og glatt snøføre langs Ula. Ula har også gått over breddene ved vannverket slik at det er mye kjøving og kan bli bløtt dersom det ikke fryser på. Vi har fått kjørt opp litt med traktor med kjettinger i dag for å bedre forholdene, men de er fortsatt vanskelige. Bildene er tatt av Steinar Dahlen i dag.