Arbeid med ny Kåsenbru

Status 17.9.2021: Stokk&Stein som skal bygge selve brua, opplyser at de starter sitt arbeid med dette i uke 40.

Status 2.9.2021: Den gamle Kåsenbrua er i dag flyttet og kan brukes for å krysse Ula. Foto: Håkon Nårstad

Status 31.8.2021: Anleggvei fra parkeringsplass til Kåsenbrua er nå tilnærmet ferdig. Gammel bru vil bli revet på torsdag 2.9 og midlertidig overgang over Ula planlegges å være klar i løpet av fredag 3.9.

Status 26.8.2021: Nårstad opplyser i dag at det skal stikkes for vei og bru fredag 27.8 og at arbeid med vei vil starte for fullt mandag 30.8

Arne Tenningen 18.8.2021

Status 19.8.2021: Stokk&Stein AS, som skal bygge selve brua, opplyser i dag at materialer som skal brukes blir transportert inn i uke 37 eller 38. Trearbeidene på brua vil starte mandag 4. oktober og pågå kontinuerlig til brua er ferdig. Antatt ferdig i starten av november.

Status 18.8.2021: Arbeid med ny Kåsenbru for sikker kryssing av Ula starter iflg. entreprenør Håkon Nårstad i uke 34. Første del av arbeidet vil være å etablere en anleggsvei ned til brua og sikring av området der ny bru kommer. Det er denne uka kjørt inn stikkrenne og et lass masse som skal brukes. Det er DNT som har ansvar for bygging av bru med Runaa AS og Stokk og Stein AS som står for selve byggingen.

Vi vil oppdatere informasjon her etter hvert som vi får oppdatering om fremdriften.