Stenging av Ulvangsvegen på Berget

I forbindelse med innlegging av vann og avløp i hytte må Ulvangvegen graves opp ved trafokjosk på Berget. Veien blir stengt ved trafokjosken mellom Ulvangsvegen 237 og 239 mandag 23.8 ca. kl. 8:00 frem til legging av rør er avsluttet.