Årsmøte Ulvangsvegen Veglag 2021 utsettes til august

På grunn av en usikker og alvorlig koronasituasjon med høyt smittetrykk i deler av landet har styret i UVV bestemt å utsette årets årsmøte til august. Vi ønsker ikke å samle mange tilreisende i et årsmøte i påsken slik situasjonen er nå og håper på forståelse for det. Dato er ikke endelig bestemt, men blir sannsynligvis 7. august. Som i fjor vil vi forsøke å arrangere Årsmøtet på samme dag som Mysusæter Vel har sitt årsmøte.

Ny innkalling blir sendt i samsvar med fristene i vedtektene.

Mysuseter 10.3.2021

Styret i Ulvangsvegen Veglag