NY BOM SATT I DRIFT 11.9.2020

Den nye bommen på Ulvangsvegen er satt i drift 11.9.2020. Bommen kan enten åpnes ved å bruke fjernkontroll / bombrikke når du er ved bommen (ingen programmering av brikke er nødvendig, brikkene er klare til bruk) ELLER ved å ringe bommens nummer fra en av dine registrerte nummer hos UVV. Etterregistrerte telefonummer er foreløpig ikke lagt inn men vil bli lagt inn kommende uke. Bommen åpner automatisk ved utkjøring fra Ulvangsvegen.

Bommens telefonmmummer er +47 58 00000 99938, husk å legge inn +47 ellers ringes det ikke til korrekt nummer. Bommens telefonnummer er også vist på skilt på selve bommen.

Mysuseter 11.9.2020

Arne Tenningen