Ny bom på Ulvangsvegen

Arbeid med å etablere ny bom er startet. Veien er gravd opp for bomfundament, og midlertidig passering på utsiden er på plass. Forskaling for støping av bomfundament er på plass, og fundament støpt ferdig i dag. Selve bommen er planlagt installert neste uke, uke 35. Tidspunkt for idriftsettelse og telefonnummer for åpning av bom vil bli sendt på epost til alle medlemmer når dette er klart. Bombrikker som ikke er levert eller avtalt levert og som ikke kan hentes på Mysuseter i helgen vil bli sendt pr. post neste uke.

Takk til Svein Ulvolden og Thomas Hug for iherdig arbeid ved bommen!

Arne Tenningen – 20.8.2020