ÅRSMØTET 2020 ER FLYTTET

Med bakgrunn i situasjonen med pågående Corona-virusepidemi har styret i Ulvangsvegen Veglag besluttet å utsette årets årsmøte til Lørdag 8.8.2020 kl. 16:00 på Rondane Høyfjellshotell.

Både myndighetenes forbud mot møter med mer enn 50 personer , myndighetenes forbud om å bruke hytter utenfor hjemkommunene samt at Sel Kommune er spesielt rammet tilsier en utsettelse av møtet. I tillegg forventes liten deltagelse i påsken av samme grunn.

Samtidig beslutter vi at frist for å komme med forslag til årsmøtet forlenges til 11.7.2020, dvs. 4 uker før årsmøtet og innkalling med endelig saksliste til 18.7.2020, dvs. 3 uker før årsmøtet.

En konsekvens av utsettelse er at dagens styre fortsetter i sine verv samt at innbetaling av kontingent for 2020 må skje etter årsmøtet som fastsetter beløpet for 2020. Likviditeten til veglaget er god slik at dette ikke vil by på problemer.

Styret håper det er forståelse for dette.

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Arne Tenningen – styreleder