Bommen på Ulvangsvegen

Påsken nærmer seg, men i år vil det være vesentlig færre på hyttene enn vanlig, og mange hytter vil stå tomme.

UVVs styre vil oppfordre dere som er på hyttene fremover å holde bommen på Ulvangsvegen lukket for i første rekke å hindre uvedkommende trafikk til inn til mange folketomme hytter. Generelt skal bommen være lukket både sommer og vinter selv om den de siste vintre ofte har stått åpen.

Håper på forståelse for dette som bør være i alles interesse og ønsker dere som er på hyttene god påske!

26.3.2020 Arne Tenningen