Innkalling årsmøte 2020

TIDSPUNKT FOR ÅRSMØTET ER ENDRET

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 8.8.2020 kl. 1600

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2019

4. Revidert regnskap 2019

5. Anvendelse av disponible midler 2019

6. Arbeidsplan for 2020

7. Forslag fra styret

9. Budsjett 2020

10. Fastsettelse av kontingent

11. Valg

12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen ny frist 11.7.2020 på epost: post@ulvangsvegen.no

Innkalling med endelig saksliste og saksdokumenter vil bli sendt medlemmene senest 18.7.2020.

Mysuseter 17.3.2020

Styret i Ulvangsvegen Veglag