Årmøte 2022 avholdes i august

Årsmøtet i 2022 vil bli avholdt i august som bestemt på fjorårets årsmøte. Innkalling med nærmere tid og sted vil bli sendt pr. epost og også lagt ut her med frist som angitt i vedtektene.