Siste nytt

10.04 2019. Kulde om netn, fører til knallharde løyper på formiddag og etter solnedgang. Skareføre ellers.    27.01 Husk frist spørreundersøkelse 0102 2019.     19.01. Gikk eftas tur, bra spor i Ulvangen, men blåser fort igjen.Siste 500 m opp til Berget ikke kjørt, men det har kun vært kjørt sporadisk andre vintre au.    NB; bruk kommetar felt, dersom du er usikker på noe.(spørreundersøkelse)For eksempel kan du ha helårsvei, men ikke ønske at resten av UVV skal være brøyta.  14.01 Medlemsbrev med spørreundersøkelse, er utsendt. De som ikke har motatt ,kontakt meg 91720245.           10.01Styret i UVV v/ styreleder har intet mål om å «kaste» løypelaget ut av UVV,ei heller anmelde løypelaget i forbindelse med bruk av tråkkemaskin i UVV. Vi har en grei avtale , som begge parter skal forholde seg til. Dette til orientering for de som via diverse media, skulle tro noe så «gæli» om oss.    18.00 Fikk nettopp sms om at det var kjørt om Bergetjønn. Jeg gikk hele veien , kunne ikke se det var kjørt ut i terrenget, ei heller noe sporsetting i trase mot Bergetjønn, men løypekjører hevder han har kjørt der i dag tidlig, og tror han på det.17.00       Uvv vart i dag tidlig kjørt fra bunn til topps, kun i vegbanen, med tråkkemaskin. Forholdene med is og lite snø, gjorde sporsetting umulig, såle var der fra før(brøytt)

Det vart ikke kjørt ut i terrenget(om Bergetjønn), for lite snø. Aldri før vært kjørt kun etter vegen opp og ned, som jeg vet om, au spesielt når sporsetting som nevnt var umulig.

Mitt råd til løypelaget, om å skaffe seg tillatelse fra 4 navngitte personer i går kveld, ble ikke fulgt av løypelagets leder.

Å da beordre løypekjører kun til å kjøre i vegen utifra rådende forhold, forundrer oss noe?

Villy