Årsmøte 2019

0304 2019. Dersom noen har betalt kontingent for 2018, og ikke fått tilsendt årsmøtepapirer, kontakt Villy 91720245, epost; vil-giv@online.no.        29.03 2019. Styreleder beklager at endelig innkalling til årsmøte, blir utsendt et par dager etter fristen.      NB; Siste frist for innlevering av saker , som ønskes behandlet på årsmøte er 2103 kl.2359 2019.      Disse styremedlemmer er på valg; Svein Ulvolden,  Tage Johansen,   styreleder Villy Giverhaug,   på valg fra valgkomiteen; Astrid A. Hug. Årsmøte skjærtorsdag kl. 16.00 Rondane H.H.

04.04.2019.  Ønsker du å vite hvem som har sagt ja til gjenvalg,er det kun valgkomiteen(ifølge dem selv)som har myndighet til å utlevere slike opplysninger.

Valgkomiteen ønsket  ikke offentliggjøring av disse før årsmøtet.

Styreleder Villy Giverhaug.

02.04. 2019. Valgkomiteens innstilling blir lagt frem på årsmøtet.

 

        

Valgkomiteen ønsker på denne måten å nå ut til alle medlemmene av Ulvangsvegens veglag da de tradisjonelle ringerundene erfaringsmessig ikke når alle.  

Vi søker åpenhjertige, etterrettelige og entusiastiske medlemmer som ønsker å bidra i den relasjonelle og administrative driften av veilaget.  Formålet i veilaget står i vedtektenes § 2; ”Lagets formål er å utbedre og vedlikeholde Ulvangsvegen i Sel kommune”.  Det påligger også styret å holde medlemmer og brukere av veien informert om forhold knyttet til veien på vegens hjemmeside når dette er nødvendig.  

Den pågående rettsaken knyttet til Ulvangsvegen styrker behovet for å finne styremedlemmer som har til hensikt å følge lagets vedtekter inntil en endelig avgjørelse om Ulvangsvegens videre bruk og drift er avgjort.

Med dette som grunnlag søkes det etter personer som ønsker å gjøre en innsats i veilaget de neste to år. Som referert fra årsmøtet 2018 er det for 2019
to styremedlemmer og  styreleder på valg. 

Er du interessert eller kjenner noen som er interessert vennligst sendt mail til valgkomiteen ved

Kjetil Flaatedal  og Astrid Arnesen Hug

kjetil.flaatedal@gmail.com og arnesenhug@yahoo.no