Mysuseter vel

UVV er i utgangspkt ingen vel forening, men det skjer au saker på annet enn sommerføre. Er vel nå 117 bruksberretigede.Mysuseter vel har egen hjemmeside, jeg oppfordrer dere til å lese alle vurderinger og lignende mtp om denne velforeningen ivaretar hytteiere i Ulvangen sine interesser.

Villy