Brøyting av Ulvangsvegen

0601.Styret har bedd» brøytemannskapet» om å la være å brøyte, samtidig gi oss et hint dersom de akter å brøyte, slik at vi kan holde dere orientert.    0501 kl. 16-17 2019.Is og drivsnø i vegen, ok for gående, eller syklende med piggdekk. Nå vil oppdateringer skje mindre hyppig. Villy.    0401 kl.22.00 2019. 3C+, ikke brøyta veg i «skiløypa», men dårlige føreforhold. Villy  14-1600.31.12 null grader, regn sludd, nybrøytt veg, dårlig forhold for ski(går så vidt an)lys i et par hytter på Berget og noen få hytter på begge sia av Ula.Villy

29.12 1500-1700.Ingen endringer i føreforhold/temp.For vel 1 mnd siden ble jeg spurt av en repr i valgkomiteen, for UVV, om å stille til gjenvalg. Jeg ville komme tilbake med svar i begynnelsen av januar. Etter samtale med familien(EVA), og de spennende utfordringer som ligger i sporet fremover er saken klar. Jeg stiller min kompetanse til rådighet på årsmøte , skjærtorsdag 2019.Villy       .Traff Rolv, med kjøreoppdrag etter UVV, det går an sa han,men på grensa,kan lugge litt.Parkerte biler ved Ula samt på 2 av 3 fellesparkeringer oppe på Berget.På Berget er det da folk i hytter, som både har kjørt bil opp og noen har tatt scooter opp. og noen har kjørt opp og senere parkert på Mysusæter.                   Villy

27.12.fra 1500-1630.Spasert opp til Berget, litt snø i vegen,møtte 9 skiløpere på ski i vegen, 1 bil, 2 gående,1 med hundespann(fører på ski),(lettere snøfall siste døgnet gjorde skigåing noen lunde.På vei ned(ved pumphuset på Berget) møtte jeg en livsglad dame i beste alder,ho hadde kjørt 500m(med ski)  nedover vegen fra TOPPEN,gått av vegen og fulgt skitrase til Bergetjønn(her hadde scooter kjørt), over til Glitterdalen, fram att Furusjøvegen og opp igjen i vegen til toppen, med ski på beina. Skiløypa i UVV er ingen skitrase isolert sett. Her legges spor når snødybden er såpass at de kjører av vegen(200m ovenfor krysset til Berget) og ut i terrenget mot Bergetjønn.Hittil har det vært for lite snø til denne runda.(-1c).   6.12 kl. 1900.(-1c) Oppbrøytt veg til toppen, hvorav parkering ved Ula og på toppen var delvis brøytet.Fint å gå med vintersko(tror ikke jeg har gjort det på denne tida før), dårlig forhold for skigåing, fine kjøreforhold.(men ved vind, båser det fort igjen).Jeg oppdaterer daglig. Antageligvis brøyting fram til 0401 2019?.

25.12 kl15.00.Fortsatt for lite snø både i vegen og terrenget til å lage spor UVV-Bergetjønn, blåser igjen i vegen på flere plasser, utrygt å kjøre innover UVV.Brøyting vil fortsette, slik at dere som pr.d.d er i ,UVV kommer dere  ut igjen. Geir S.  har en masse spørsmål(Mysuseter vel sia)Dette har ikke styret noen befatning med.

22.12 2018.Skal du på hytta, kanskje eventuelt kjør inn,kast av saker, kjør ut igjen og parker hos Randi, Roy Frode,eller Rolf.»Ryktene» sier at vegen blir brøyta mot helger, høgtider.Noen har konkret fått info, samt» brøytebudsjett» på mail tidligere i høst. Harald Fagereng, sier i et Facebook innlegg at brøyting kom for meg(undertegnede) som julekvelden på kjerringa.(Det gjorde den ikke) Jeg har fulgt begge» rettsakene»(fysisk tilstede)Helge Farsund, har ved flere anledninger(mail) hevdet overfor oss, Sel k og løypelaget, siste året, at vegen ville bli brøytet.Uthevelsen på hjemmesia(tidligere) burde derfor vært; for noen kom brøyting som julekvelden på kjerringa.(jeg beklager)  Villy. 10.12(tlf 91720245).    Vegen var brøytet opp til Berget igjen, men nå et smalere spor. (kl. 1630)

Styret har ikke bestilt brøyting, og har heller ikke pr. dags dato
fullmakt til det.

Om brøytinga fortsetter, vet vi ikke annet enn hva Farsund tidligere har
annonsert; vil brøyte i vinter.

Styret har sendt følgende oppfordring til Helge Farsund:

Styret oppfordrer dere til å vente med brøyting inneværende sesong 
(da dette kom som julekvelden på kjerringa)., eller i og med at
skitrasealternativ ikke er oppe og går?

Styret kan ikke innlate seg på noen juridiske vurderinger.

Styret vil også samarbeide positivt fremover, innenfor våre fullmakter,
med hva som måtte komme av utspill fra Sel kommune.

Styret i Ulvangsvegen

Styreleder

Villy Giverhaug