Brev til Sel Kommune

Styret har sendt Sel k en invitt om at alternativ skitrase mbl bru over Ula

(ref. formannskaps/kommunestyrevedtak av 0109 og 1509 2014) gjenopptas.

Dette må forankres i et eventuelt årsmøtevedtak ( i UV) skjærtorsdag  2019.

Vi ønsker alle våre medlemmer og forbindelser en god og fredfull jul.

Rondane 2018