Høstbrev, staus q for Ulvangsvegen.

20.11 kjørte jeg Renault helt opp til hytta vår. Vinteren nærmer seg og noen gler seg til å ta skiene fatt.

Løypelaget har søkt om å bruke vegen til skisporlegging med tråkkemaskin.

Styret har gitt L-laget tillatelse ut ifra samme kriterier som tidligere år; dersom noen grunneiere (2 stk. hittil) nekter kjøring over sin eiendom, er dette en sak dem imellom L-laget mener de har hevdvunnen rett til å legge skispor i vegen
(med tråkkemaskin?), noe de også hevdet i fjor. Denne vurdering er styret ikke enig i(enstemmig).

Vi har ellers fått skifta ut stikkrenne ned pensjonatet, som var ødelagt av steinmasser og nesten tett.

De grove tykke grønne staurene, er satt opp ved stikkrenner, til hjelp når snøen igjen begynner å tine.

Styret vil heller ikke engasjere seg i diverse debatter på f.eks. facebook, men prøver å holde dere ajour med hjemmesia og mail.

Lagmannsretts saken er nå ferdig og avgjørelse forventes i løpet av 4-6 uker.

NB: Det er styret som sender inn skjema ang registering til mattilsynet ang brønnen som en del bruker øverst på Berget, ikke enhver bruker

God førjulsvinter

Ulvangsvegen 12.11.2018

Styret v/Villy.