Veistatus 12.5.2020

Ulvangsvegen er nå veldig bløt og vi stenger den for trafikk i dag. Det er satt opp en sperrebukk i veien som tegn på at den er midlertidig stengt. Vi vurderer veien fra dag til dag og åpner når veien er tørket tilstrekkelig opp. Status blir lagt ut her.

Minner om at veibom, nøkkel og låseboks er potensielle kilder for korona-smitte, og det henstilles til alle som åpner bommen å ta forholdsregler mot smitte ved å vaske hender ved bruk av nøkkel og låseboks. Vi vil prøve å plassert antibac tilgjengelig ved bommen.

12.5.2020 Arne Tenningen