Bom Ulvangsvegen

De siste dagene har det vært en del oppmerksomhet rundt bomveger i fjellet og tilgang for ambulanse og brannvesen. For Ulvangsvegen har brannvesen og ambulanse på Otta fått kode til bommen vår slik at disse tjenestene har mulighet til å passere bommen om nødvendig.

De siste ukene har det ved flere tilfeller blitt observert at bommen har vært åpen over lengre tid eller at den har vært lukket og ulåst. Styret oppfordrer alle til å lukke og låse bommen både etter bruk og når den ellers er åpen / ulåst. Generelt skal bommen holdes lukket og låst untatt ved passering.

18.8.2019 Arne Tenningen