Siste nytt

20,04 2019.Styreleder takker for seg etter tre inntr. år som styreleder i UVV.Har blitt litt bedre kjent med en del medlemmer både på godt og vondt, og ønsker det nye styret lykke til med arbeidet omkring UVV.Villy Giverhaug.      1304. 2019. Ifølge ordfører Pryhn, blir nå saken om reguleringsplaner, med dertil brøyteutfordringer på Mysuseter tatt opp av høyesterett. Det er bra at vi kan få en endelig løsning. Både styreleder i UVV, og ordfører er av samme oppfatning, når det gjelder bruk av vegen til eventuelt skiløype(tråkkemaskin bruk av løypelaget). Her kreves tillatelse fra grunneier/bruksberr. noe løypelaget bør merke seg.Arbeidet med skitraseer er i gang,kommunen har også sendt meg de refr. fra møter ang. dette etter hvert og lover også å holde styret oppdatert i prosessen.Styret v/styreleder har intet mål om å «kaste » løypelaget ut av UVV. Vi har heller ikke noen intensjon om å anmelde løypelaget. Dette til orientering, dersom noen skulle være i tvil om det.Vi har hatt avtale med løypelaget ,skrevet en gang i året, en avtale som skal være grei å forholde seg til for begge parter.

Villy