Skitraseer.

Flott at kommunen nå vil intensivere arbeidet med alt. skitraseer. For øvrig har preppa skiløype vært lagt både i og utenfor vegen i Ulvangen(ifølge Svein Ulvolden , tidligere løypemaskinfører). Tre forskjellige maskinførere ,en av dem har gått 2 ganger det siste ski trasevalget, hvorav avklaring med alle grunneiere skal være gjort, antyder 1-2 uker(40-60000 kr) for grovarbeidet, så kommer litt avskoging, pynting etc, hvorav en god del kan gjøres på dugnad.

Vi arbeider au med et medlemsskriv/spørreundersøkelse, for å lodde stemningen blant våre egne medlemmer(som helt sikkert er delt). Dette kommer vi tilbake til.

Den juridiske biten i brøytesaken, vurderer vi ikke.

Om forholdene i UVV og på Mysusæter ;Håvard  94134085, Roy Frode   90849885 (bla) ferdes i området daglig.(bortimot)

Villy