Vedlikehold

Veien freses tom for snø etter den 22 april (dersom ikke andre hensyn legges til grunn)

Veien er offisielt farbar for personbiler fra 1 mai.

I perioden mellom 1 mai og 1 juni vil valgt entreprenør kunne benytte seg av avstengningslås etter behov for å unngå skader på veien.

Tungtransport (innenfor tillatt vekt/ akseltrykk) tillates fra 1 juni om ikke annet tilsier at vegen har en lastbegrenset tilstand.

 

 

 

 

 

04.11 2016

Har kjørt vegen helt øverst på Berget i dag(med to hjuls trekk,Renault sjølsagt)

Styret har ellers gitt løypelaget tillatelse for tråkkemaskin, når snødybden er 30 cm.

For å få åpnet vegen tidligere,må større maskin(shovel) innleies til våren, kostnaden halveres med løypelaget.

Styret mener at en grunneiers nektelse av ferdsel(med tråkkemaskin) over sin grunn, er en sak mellom løypelaget/grunneier eventuelt planmyndighet(Sel K.)

For styret Ulvangsvegen

Villy G.

Otta 28.11 2016.

Ang. tråkkemaskin over Myhres eiendom i Ulvangsvegen.

Styret har mottatt Espen Tøndel sitt innspill ang tolkning av paragraf 55 i vegloven.

Denne ble av et enstemmig styre tatt til etterretning uten ytterligere kommentar.

styreleder; Villy.