Hilsner

Gratulerer spesielt til alle dere mødre , som har produsert de bruksberr. i Ulvangsvegen. Det er døkkers dag i dag.God tur i Rondom.

 

Styret i Ulvangsvegen

Villy