Låsing/nøkkelproblem

Nøkkel brote av i låsen mellom 2200-2245 0407.Fra 0106 2018 vil bommen bli låst, nøkkelboks med kode, koden blir tilsendt alle brukere.Dersom vansker,Svein 91302450 Tage 91814440.

Styreleder.