Innkalling Årsmøte 2020

Sted/tid: Rondane Fjellstue, lørdag 8.8.2020 kl. 1600

Det blir gitt en enkel servering

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2019

4. Revidert regnskap 2019

5. Anvendelse av disponible midler 2019

6. Arbeidsplan for 2020

7. Forslag fra styret :

 • Orientering om ny elektrisk bom
 • Forslag om tilskudd til Løypelaget

8. Forslag fra medlemmer:

 • Forslag om støtte til «Nye skiløyper på Mysuseter»

9. Budsjett 2020

10. Fastsettelse av årskontingent

11. Valg

12. Eventuelt

 • Diskusjon om vedtektsendringer (Vebjørn Ulserød)
 • Diskusjon om tidspunkt for årsmøtet (Svein Ulvolden)

Sakspapirer vedlagt innkalling til årsmøtet:

 • Årsberetning 2019 fra styret
 • Regnskap 2019 og budsjettforslag for 2020
 • Forslag til Arbeidsplan for 2020
 • Forslag fra styret om tilskudd til Løypelaget»
 • Forslag om tilskudd til «Nye skiløyper på Mysuseter»
 • Valgkomiteens innstilling

Mysuseter 17.7.2020

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Koronasituasjonen: Av smittevernhensyn oppfordres personer som har mistanke om at de kan være syke, er i karantene eller isolasjon, ikke å delta på Årsmøtet. For ev. smittesporing vil det bli lagret en deltagerliste med kontakt-opplysninger, liste oppbevares i 10 dager. Møtet vil bli gjennomført i samsvar med regelverk for smittereduksjon.

Sakspapirer: