Hundespannkjøring på Ulvangsvegen

16-18. august kommer det 18 hunder og hundespannkjørere til Rondane Fjellstue for å gi barn en kjøretur på Ulvangsvegen. Hundespannturene vil gå fra Rondane Fjellstue Fredag kl.18-20, Lørdag kl.10-12, kl.16-18 og kl.20-22 og Søndag kl.10-12 og kl. 15-17.

Styret i UVV har gitt Rondane Fjellstue tillatelse til bruk av veien til dette arrangementet. Arrangøren vil sørge for vakthold langs veien og rydding etter gjennomført kjøring. Vi håper dette blir et hyggelig arrangement på Mysuseter og ber alle trafikkanter på Ulvangsvegen disse dagen å ferdes forsiktig og ta hensyn til hverandre. Mer info. ligger på Rondane Fjellstues FB-side.

Arne Tenningen 3.7.2019