Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag

10.04 2019. Dersom du ikke kommer på møte, send gjerne en fullmakt med en likesinnet eller lign.          Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag.

Sted/tid:             Rondane Høyfjellshotell, Skjærtorsdag 18.4.2019 kl. 1600

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag 

NB. husk å ha tilgjengelig årsmøtepapirer, enten digitalt eller medbrakt på papir fra heime, men vi presenterer på storskjerm.

Årsmøte 2019

0304 2019. Dersom noen har betalt kontingent for 2018, og ikke fått tilsendt årsmøtepapirer, kontakt Villy 91720245, epost; vil-giv@online.no.        29.03 2019. Styreleder beklager at endelig innkalling til årsmøte, blir utsendt et par dager etter fristen.      NB; Siste frist for innlevering av saker , som ønskes behandlet på årsmøte er 2103 kl.2359 2019.      Disse styremedlemmer er på valg; Svein Ulvolden,  Tage Johansen,   styreleder Villy Giverhaug,   på valg fra valgkomiteen; Astrid A. Hug. Årsmøte skjærtorsdag kl. 16.00 Rondane H.H.

04.04.2019.  Ønsker du å vite hvem som har sagt ja til gjenvalg,er det kun valgkomiteen(ifølge dem selv)som har myndighet til å utlevere slike opplysninger.

Valgkomiteen ønsket  ikke offentliggjøring av disse før årsmøtet.

Styreleder Villy Giverhaug.

02.04. 2019. Valgkomiteens innstilling blir lagt frem på årsmøtet.

 

        

Valgkomiteen ønsker på denne måten å nå ut til alle medlemmene av Ulvangsvegens veglag da de tradisjonelle ringerundene erfaringsmessig ikke når alle.  

Vi søker åpenhjertige, etterrettelige og entusiastiske medlemmer som ønsker å bidra i den relasjonelle og administrative driften av veilaget.  Formålet i veilaget står i vedtektenes § 2; ”Lagets formål er å utbedre og vedlikeholde Ulvangsvegen i Sel kommune”.  Det påligger også styret å holde medlemmer og brukere av veien informert om forhold knyttet til veien på vegens hjemmeside når dette er nødvendig.  

Den pågående rettsaken knyttet til Ulvangsvegen styrker behovet for å finne styremedlemmer som har til hensikt å følge lagets vedtekter inntil en endelig avgjørelse om Ulvangsvegens videre bruk og drift er avgjort.

Med dette som grunnlag søkes det etter personer som ønsker å gjøre en innsats i veilaget de neste to år. Som referert fra årsmøtet 2018 er det for 2019
to styremedlemmer og  styreleder på valg. 

Er du interessert eller kjenner noen som er interessert vennligst sendt mail til valgkomiteen ved

Kjetil Flaatedal  og Astrid Arnesen Hug

kjetil.flaatedal@gmail.com og arnesenhug@yahoo.no  

Brøyting av Ulvangsvegen

0601.Styret har bedd» brøytemannskapet» om å la være å brøyte, samtidig gi oss et hint dersom de akter å brøyte, slik at vi kan holde dere orientert.    0501 kl. 16-17 2019.Is og drivsnø i vegen, ok for gående, eller syklende med piggdekk. Nå vil oppdateringer skje mindre hyppig. Villy.    0401 kl.22.00 2019. 3C+, ikke brøyta veg i «skiløypa», men dårlige føreforhold. Villy  14-1600.31.12 null grader, regn sludd, nybrøytt veg, dårlig forhold for ski(går så vidt an)lys i et par hytter på Berget og noen få hytter på begge sia av Ula.Villy

29.12 1500-1700.Ingen endringer i føreforhold/temp.For vel 1 mnd siden ble jeg spurt av en repr i valgkomiteen, for UVV, om å stille til gjenvalg. Jeg ville komme tilbake med svar i begynnelsen av januar. Etter samtale med familien(EVA), og de spennende utfordringer som ligger i sporet fremover er saken klar. Jeg stiller min kompetanse til rådighet på årsmøte , skjærtorsdag 2019.Villy       .Traff Rolv, med kjøreoppdrag etter UVV, det går an sa han,men på grensa,kan lugge litt.Parkerte biler ved Ula samt på 2 av 3 fellesparkeringer oppe på Berget.På Berget er det da folk i hytter, som både har kjørt bil opp og noen har tatt scooter opp. og noen har kjørt opp og senere parkert på Mysusæter.                   Villy

27.12.fra 1500-1630.Spasert opp til Berget, litt snø i vegen,møtte 9 skiløpere på ski i vegen, 1 bil, 2 gående,1 med hundespann(fører på ski),(lettere snøfall siste døgnet gjorde skigåing noen lunde.På vei ned(ved pumphuset på Berget) møtte jeg en livsglad dame i beste alder,ho hadde kjørt 500m(med ski)  nedover vegen fra TOPPEN,gått av vegen og fulgt skitrase til Bergetjønn(her hadde scooter kjørt), over til Glitterdalen, fram att Furusjøvegen og opp igjen i vegen til toppen, med ski på beina. Skiløypa i UVV er ingen skitrase isolert sett. Her legges spor når snødybden er såpass at de kjører av vegen(200m ovenfor krysset til Berget) og ut i terrenget mot Bergetjønn.Hittil har det vært for lite snø til denne runda.(-1c).   6.12 kl. 1900.(-1c) Oppbrøytt veg til toppen, hvorav parkering ved Ula og på toppen var delvis brøytet.Fint å gå med vintersko(tror ikke jeg har gjort det på denne tida før), dårlig forhold for skigåing, fine kjøreforhold.(men ved vind, båser det fort igjen).Jeg oppdaterer daglig. Antageligvis brøyting fram til 0401 2019?.

25.12 kl15.00.Fortsatt for lite snø både i vegen og terrenget til å lage spor UVV-Bergetjønn, blåser igjen i vegen på flere plasser, utrygt å kjøre innover UVV.Brøyting vil fortsette, slik at dere som pr.d.d er i ,UVV kommer dere  ut igjen. Geir S.  har en masse spørsmål(Mysuseter vel sia)Dette har ikke styret noen befatning med.

22.12 2018.Skal du på hytta, kanskje eventuelt kjør inn,kast av saker, kjør ut igjen og parker hos Randi, Roy Frode,eller Rolf.»Ryktene» sier at vegen blir brøyta mot helger, høgtider.Noen har konkret fått info, samt» brøytebudsjett» på mail tidligere i høst. Harald Fagereng, sier i et Facebook innlegg at brøyting kom for meg(undertegnede) som julekvelden på kjerringa.(Det gjorde den ikke) Jeg har fulgt begge» rettsakene»(fysisk tilstede)Helge Farsund, har ved flere anledninger(mail) hevdet overfor oss, Sel k og løypelaget, siste året, at vegen ville bli brøytet.Uthevelsen på hjemmesia(tidligere) burde derfor vært; for noen kom brøyting som julekvelden på kjerringa.(jeg beklager)  Villy. 10.12(tlf 91720245).    Vegen var brøytet opp til Berget igjen, men nå et smalere spor. (kl. 1630)

Styret har ikke bestilt brøyting, og har heller ikke pr. dags dato
fullmakt til det.

Om brøytinga fortsetter, vet vi ikke annet enn hva Farsund tidligere har
annonsert; vil brøyte i vinter.

Styret har sendt følgende oppfordring til Helge Farsund:

Styret oppfordrer dere til å vente med brøyting inneværende sesong 
(da dette kom som julekvelden på kjerringa)., eller i og med at
skitrasealternativ ikke er oppe og går?

Styret kan ikke innlate seg på noen juridiske vurderinger.

Styret vil også samarbeide positivt fremover, innenfor våre fullmakter,
med hva som måtte komme av utspill fra Sel kommune.

Styret i Ulvangsvegen

Styreleder

Villy Giverhaug

Brev til Sel Kommune

Styret har sendt Sel k en invitt om at alternativ skitrase mbl bru over Ula

(ref. formannskaps/kommunestyrevedtak av 0109 og 1509 2014) gjenopptas.

Dette må forankres i et eventuelt årsmøtevedtak ( i UV) skjærtorsdag  2019.

Vi ønsker alle våre medlemmer og forbindelser en god og fredfull jul.

Rondane 2018

 

Høstbrev, staus q for Ulvangsvegen.

20.11 kjørte jeg Renault helt opp til hytta vår. Vinteren nærmer seg og noen gler seg til å ta skiene fatt.

Løypelaget har søkt om å bruke vegen til skisporlegging med tråkkemaskin.

Styret har gitt L-laget tillatelse ut ifra samme kriterier som tidligere år; dersom noen grunneiere (2 stk. hittil) nekter kjøring over sin eiendom, er dette en sak dem imellom L-laget mener de har hevdvunnen rett til å legge skispor i vegen
(med tråkkemaskin?), noe de også hevdet i fjor. Denne vurdering er styret ikke enig i(enstemmig).

Vi har ellers fått skifta ut stikkrenne ned pensjonatet, som var ødelagt av steinmasser og nesten tett.

De grove tykke grønne staurene, er satt opp ved stikkrenner, til hjelp når snøen igjen begynner å tine.

Styret vil heller ikke engasjere seg i diverse debatter på f.eks. facebook, men prøver å holde dere ajour med hjemmesia og mail.

Lagmannsretts saken er nå ferdig og avgjørelse forventes i løpet av 4-6 uker.

NB: Det er styret som sender inn skjema ang registering til mattilsynet ang brønnen som en del bruker øverst på Berget, ikke enhver bruker

God førjulsvinter

Ulvangsvegen 12.11.2018

Styret v/Villy.