Siste nytt

10.04 2019. Kulde om netn, fører til knallharde løyper på formiddag og etter solnedgang. Skareføre ellers.    27.01 Husk frist spørreundersøkelse 0102 2019.     19.01. Gikk eftas tur, bra spor i Ulvangen, men blåser fort igjen.Siste 500 m opp til Berget ikke kjørt, men det har kun vært kjørt sporadisk andre vintre au.    NB; bruk kommetar felt, dersom du er usikker på noe.(spørreundersøkelse)For eksempel kan du ha helårsvei, men ikke ønske at resten av UVV skal være brøyta.  14.01 Medlemsbrev med spørreundersøkelse, er utsendt. De som ikke har motatt ,kontakt meg 91720245.           10.01Styret i UVV v/ styreleder har intet mål om å «kaste» løypelaget ut av UVV,ei heller anmelde løypelaget i forbindelse med bruk av tråkkemaskin i UVV. Vi har en grei avtale , som begge parter skal forholde seg til. Dette til orientering for de som via diverse media, skulle tro noe så «gæli» om oss.    18.00 Fikk nettopp sms om at det var kjørt om Bergetjønn. Jeg gikk hele veien , kunne ikke se det var kjørt ut i terrenget, ei heller noe sporsetting i trase mot Bergetjønn, men løypekjører hevder han har kjørt der i dag tidlig, og tror han på det.17.00       Uvv vart i dag tidlig kjørt fra bunn til topps, kun i vegbanen, med tråkkemaskin. Forholdene med is og lite snø, gjorde sporsetting umulig, såle var der fra før(brøytt)

Det vart ikke kjørt ut i terrenget(om Bergetjønn), for lite snø. Aldri før vært kjørt kun etter vegen opp og ned, som jeg vet om, au spesielt når sporsetting som nevnt var umulig.

Mitt råd til løypelaget, om å skaffe seg tillatelse fra 4 navngitte personer i går kveld, ble ikke fulgt av løypelagets leder.

Å da beordre løypekjører kun til å kjøre i vegen utifra rådende forhold, forundrer oss noe?

Villy

Mysuseter vel

UVV er i utgangspkt ingen vel forening, men det skjer au saker på annet enn sommerføre. Er vel nå 117 bruksberretigede.Mysuseter vel har egen hjemmeside, jeg oppfordrer dere til å lese alle vurderinger og lignende mtp om denne velforeningen ivaretar hytteiere i Ulvangen sine interesser.

Villy

Siste nytt

30.11.2018 – Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett – Jordskifteavgjørelse

 

Stengt vei ved pensjonatet 11.10 ca 10-1200.10.10 .Reinsjakta gikk fint, akkurat som låseordningen har funka stort sett siden medio juni, bare husk slå av lyset over nøkkelkassa.18.08.Alt vel etter at Svein sveisa overliggern på bommen.Husk å slå av lyset i nøkkelkassa, høsten er her og bare vel et døgn til reinsjakt i Rondom!!!! God høst.

0807. Etter en avbrote nøkkel i låsen og ny lås (der nøkkel manglet noen timer) i går får vi håpe på at saboteringen avtar med det fine været!!!

2206 Låsboksen fungerer. Låsen var borte et døgn, på oppgradering hos Svein.Samarbeidsgruppa for vinterbrøytet veg,v/ Helge Farsund hevder i notat til Sel kommune, løypelaget og styret i ULV., at styret(i ULV) ikke har mandat til å gi tillatelse om sporsetting i vegen.(mbl. tråkkemaskin i skisesongen) Styret forholder seg til dette , som de har gjort de siste 7 år, vi behandler en eventuelt søknad , fra løypelaget, på fritt grunnlag, etter samme lest som sist sesong.

Nytt lås fra 0106, nøkkel i låsboks, alle får tilsendt koden.

2705. Det er fortsatt telehiv, Svein har litt jobb igjen.

1605. Vegen er åpen, men vær obs på humper og blautepartier, kjør forsiktig, kun personbiler.

1505. Svein har høvlet vegen i dag, men flere veldig blaute partier.Befaring i morgen kveld, før vi avgjør åpning 17-18 mai.

1205. Veien tørker nå fort, vi kan prøve å høvle på mandag, men det er viktig at ALLE respekterer kjøreforbudet med bil, motorsykkel går bra.05.05 2018. Kun fremre del av Ulvangsvegen er åpen, telehiv og væte gjør at vi må holde den stengt , for opptørking, væravhengig når vi kan åpne, men oppdaterer daglig, når det er noe nytt å berette.

0205 2018. Veien er nå farbar, kjør midt i vegen,vinterføre, kan bli stengt på kort varsel.

2604. Forholdende med kalde netter gjør at vi utsetter oppbrøyting noen dager, forhåpentligvis omkring 2-3 mai forsøker Frode.

01.04 vel blåst årsmøte og takk til de fremmøtte.Vi har fortsatt en leder, nå et år, den gamle tok gjenvalg, etter at valgkomiteen hadde strevd mye med å skaffe en avløser, noe som var umulig å få til, men nå har de et helt år på å skaffe en ny.Referat kommer senere, detaljert, og husk å betale kontingent i rett tid.

2503.Vælkome til fjells for både de med og uten ski og god påske. Håper å sjå flest mulig tå døkk på årsmøte

2903 kl. 1600 på hotellet.

1203.Kjapp reaksjon fra Mysusæter vel, dunker satt opp til hundemøkk noen steder.Nytt skilt, innkjøring forbudt, satt opp 100m før bom.

2202.18.Etter noen hendvendelser fra skiløpere, har jeg lovet å sette inn en oppfordring om å respektere båndtvang i skiløyper,( bla i Ulvangen) samt innsamling av hundens møkk..

0702 2018.Forslag om el.bom er spilt inn av en bruker i Ulvangsvegen. Styret har hentet inn forskjellige anbud , som da vil bli sak på årsmøte skjærtorsdag.

1701 2018. Nå er det snart nok sjogg! Jeg stiller ikke som kandidat om ledervervet på førstkommende årsmøte, skjærtorsdag på hotellet kl. 16.00

20.12 2017; Styret ønsker dere alle en trivelig og fredfull jul og nyttårshelg!

13.12 2017. Samme grunneier som ifjor, har også nå,nektet løypelaget å kjøre med maskin over sin grunn.Styret har samme svar å gi som sist dette var på agenda;det må bli en sak mellom løypelaget og grunneier. Kommunen har her intet ansvar ifølge  Ola Næprud, jfr au sak 2017/392-88(Jan Teigen) Sel K.

0412 2017. løype kjørt opp til Berget 0212.

28.11 2017.Kan kjøre til innerste parkeringen med 4hjul.Best med ski opp til Berget fra der. for lite snø i terrenget mtp løype i Ulvangsvegen opp til Bergetjønn.Et medlem har forespurt styret om Roar Vevelstad kan fortsette som styremedlem p.g.a.sin rolle i brøytesaken(jordskifte) Han stod som motpart i ankesaken, mot brøyting,(har nå forsøkt å trekke seg), uten det er endelig godtatt. Styret mener at Roar V.kun trer ut av styret vedr.saker direkte/indirekte ang. brøytesaken.

06.11.Etter siste hendelse med kodelås(delt i 3 av ukjent gjerningsmann/kvinne), har vi valgt å kutte ut lås inntil videre.Styret arbeider med alternative løsninger og vil komme opp med et forslag til årsmøtet.Sannsynligheten for utvida kriminell virksomhet langs veien, er minimale, hverken Furusjøveien eller Tjønnbakkveien(som er åpne året rundt, ved betaling) har opplevd hytteinnbrudd?Styret mener fortsatt de kan gi tillatelser til løypelaget når det gjelder bruk av tråkkemaskin på deler av Ulvangsvegen.Løypelaget har forøvrig søkt om dette, med bla.betingelser om snødybde(30cm) samt oppfresing siste tur ved sesongslutt.Vi har gitt løypelaget velsignelse,utifra samme lest siden 2011. Et enstemmig styre, påla løypelaget å søke om bruk av veien til tråkkemaskin.Styret er godt fornøgd med den praktiske utførelsen(bl. Jon gjør) med maskinen, har hatt få eller ingen problemer med is i grøfter ol.

23.10 2017; Sjogen er kommet, lås nr. 4 er ødelagt av en våre egne!!!??? Vi har nå satt på nytt kodelås, samme kode. Dette blir det siste låset vi setter på i år,. Egentlig litt synd at felleskapet skal belastes, det et eller annet individ(er) blant oss? som ikke tør å stå fram og innrømme sin brøde.Dugnaden er gjennomført,Svein med traktor, Tage,Villy, Kjell Krogstad,Bengt Boger og som vanlig Astrid A. Hug med diverse håndredskap.Vi har nå merket alle stikkrenner med stikk, la disse i fred, de har intet med vinterbrøyting å gjøre!!! Vi er ikke direkte imponert over fremmøteprosent(ca 6%) på dugnaden, men vi fikk gjort det meste vi hadde planlagt, så tusen takk til de ovennevnte. Løypelaget har fått beskjed om å søke styret om tillatelse til bruk av tråkkemaskin langs vegen, dersom de ønsker å legge skispor.Styret er kjent med materien, der løypelaget v/ Geir S mener de har hevd/skiløyper.Nå har kodelåsen vært på plass i over 2,5 mnd. Vi jobber med å skaffe en annen type kodelås, større tall bla.Samme koden som på nøkkelboksen,slå kode, dra litt i låsen, husk å endre 2-3 tall,når dere låser igjen.Hvilke låsordninger fremover, får neste årsmøte avgjøre.

Styret .(Villy tlf 91720245)

Villy